Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

RODO

RODO

TWOJE PRAWA W PROCESIE REKRUTACJI
W świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 155A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507784 (dalej jako „EDPOL Food&Innovation”).

DANE KONTAKTOWE
W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:
- przez adres e-mail: HR(at)edpolfood.com;
- za pośrednictwem poczty: EDPOL Food&Innovation Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 155A, 18-400 Łomża (z dopiskiem: „Dane osobowe”);
- osobiście w siedzibie Administratora.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy w firmie EDPOL Food&Innovation inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: HR(at)edpolfood.com.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Będziemy przetwarzać te dane, które nam udostępnisz w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach rekrutacyjnych.

CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji (tj. oceny kwalifikacji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody w trakcie procesu rekrutacyjnego uniemożliwi nam ocenę Twojej kandydatury oraz ewentualne zatrudnienie w EDPOL Food&Innovation sp. z o.o.

ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z przesłaną kandydaturą. Twoje dane osobowe mogliśmy otrzymać również od innych osób, które mogły polecić Ciebie jako kandydata do pracy. W takim przypadku zostaniesz poinformowany do miesiąca czasu, od kogo otrzymaliśmy Twoje dane osobowe oraz dostarczymy Ci odpowiednią klauzulę informacyjną.

ODBIORCY TWOICH DANYCH
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane:
- jeżeli nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby prowadzonych przez nas przyszłych rekrutacji
- do zakończenia procesu rekrutacji, w którym bierzesz udział;
- jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas – Twoje dane będą przechowywane przez nas przez okres 2 lat;

TWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci prawa:
- dostępu do Twoich danych osobowych,,
- sprostowania Twoich danych osobowych,
- usunięcia Twoich danych osobowych,
- ograniczenia Twoich danych osobowych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetważania Twoich danych osobowych,
- przenoszenia twoich danych.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób na Ciebie wpływały.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym w firmie EDPOL Food&Innovation sp. z o.o. Jeżeli zdecydujesz się na udział w procesie rekrutacyjnym Administrator ma prawo żądać od Ciebie danych osobowych określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy

KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł

VAT PL 718-213-98-87
ul. Nowogrodzka 155A
18-400 Łomża
+48 86 218 30 32
sekretariat(at)edpolfood.com
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
crisishotline(at)edpolfood.com

Znajdź nas

Tłumaczenie

edpol food&innovation
Contact us via below form:
Copyright © 2024 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.